RESTRICCIONS COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA

AJUDES ECONÒMIQUES COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA

LIMITACIÓ DE PERSONES

 • 6 persones màxim, excepte que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència habitual.

MOBILITAT

 • Durant la setmana, a Catalunya: restringida l’entrada i sortida de Catalunya sense motiu justificat.
 • Durant el cap de setmana, per termes municipals: restringida l’entrada i sortida del terme municipal de residència des de les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns sense motiu justificat (excepte esport individual a municipis limítrofs).

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

En cas de desplaçament laboral en horari amb limitacions, recomanem a les empreses donar un certificat que acrediti el desplaçament dels treballadors (a banda del certificat d’autoresponsabilitat).

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 • TERRASSES: Obertes amb el 100% d’aforament.
 • INTERIORS: Oberts amb el 30% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada.
 • Obligatòria distància mínima de 2 metres entre cadires de diferents taules.
 • Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla.
 • La distància entre comensals de la mateixa taula ha de ser d’1 metre, excepte per a persones que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.
 • Horaris:
  • De 06:00h a 21:30h amb obertura normal.
  • El servei de recollida en el local es pot allargar fins a les 22:00h.
  • El servei de domicili es pot allargar fins a les 23:00h.
 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

COMERÇOS I ESTABLIMENTS

Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

 • Aforament màxim del 30%.
 • En tots els casos, horari d’obertura màxim: de 06:00h a 21:00h.
 • La limitació d’aforament no afecta a establiments de venda d’alimentació, beguda, productes de primera necessitat, veterinaris, concessionaris de vehicles, perruqueries, centres d’estètica i centres de jardineria, entre altres.

COMERÇOS EN CENTRES COMERCIALS

Tancats: centres comercials, excepte les seves botigues de primera necessitat com farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris, d’alimentació, equipaments culturals i esportius que es trobin a dins i els locals comercials que tinguin accés directe des de la via pública.

ESTUDIS OBLIGATORIS I POSTOBLIGATORIS

 • Universitats: la docència teòrica en format virtual.
 • Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció activitat presencial.
 • ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena.

EXTRAESCOLARS

Obertes:
Activitats extraescolars presencials fins un màxim de 6 alumnes per aula.
– Activitats esportives no competitives sense limitació, però seguint les recomanacions sanitàries.

Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

Oberts: horari màxim entre les 06:00h i les 22:00h.

 • Museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament
 • Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones.

Obertes/permeses:

 • Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés.
 • Instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, amb un aforament màxim del 30%, amb cita prèvia i sense vestidors (excepte piscines). Inclou pràctica esportiva federada.
 • Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones (a excepció de federats): permeses, i de divendres a les 6:00 h. a dilluns a les 6:00 h, permès entre municipis limítrofs.

Suspeses: Es mantenen suspeses les competicions.

Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).

Tancats: espais infantils lúdics interiors, parcs i fires d’atraccions, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

Es limita al 30% l’aforament en actes religioses i cerimònies civils.

Actualitzat el 21/11/2020 a les 21:15h amb publicació de DOGC (y la seva posterior modificació).