RESTRICCIONS COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA

AJUDES ECONÒMIQUES COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA

LIMITACIÓ DE REUNIÓ DE PERSONES

 • 6 persones màxim i que no superin més de dues bombolles de convivència.

MOBILITAT

 • Entrada i sortida de Catalunya: restringida l’entrada i sortida de Catalunya sense motiu justificat.
 • Per comarca: restringida l’entrada i sortida de la comarca de residència sense motiu justificat. La mobilitat entre el Alt Urgell i el Principat d’Andorra està permesa per a les persones residents en ambdós territoris.

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular per la via pública entre les 22:00 h i les 06:00 h, excepte causes justificades.

En cas de desplaçament laboral en horari amb limitacions, recomanem a les empreses donar un certificat que acrediti el desplaçament dels treballadors (a banda del certificat d’autoresponsabilitat).

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 • TERRASSES: Obertes amb el 100% d’aforament.
 • INTERIORS: Oberts amb el 30% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada.
 • EN CENTRES COMERCIALS: Establiments de restauració situats en centres comercials i recintes comercials restaran tancats.
 • Obligatòria distància mínima de 2 metres entre cadires de diferents taules.
 • Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla (el límit serà de 6 persones els dies 5 i 6 de gener).
 • La distància entre comensals de la mateixa taula ha de ser d’1 metre, excepte per a persones que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.
 • Horaris:
  • De 07:30h a 10:30h i de 13:00h a 16:30h amb obertura normal.
  • El servei de recollida en el local es pot realitzar entre les 06:00h i les 22:00h.
  • El servei de domicili es pot realitzar entre les 06:00h i les 23:00h.
 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

COMERÇOS, ESTABLIMENTS i CENTRES COMERCIALS

 • ENTRE SETMANA:
  • NOVETAT – Oberts establiments i locals comercials de venda al detall i centres comercials, galeries comercials i recintes comercials
  • NOVETAT: Els establiments de més de 400 metres quadrats, hauran de reduïr la superfície als esmentats 400 m2.
  • Aforament màxim del 30% (no afecta a establiments de venda d’alimentació, beguda, productes de primera necessitat, veterinaris, concessionaris de vehicles, perruqueries, centres d’estètica i centres de jardineria, entre altres).
  • En tots els casos, horari d’obertura màxim: de 06:00h a 21:00h.
 • CAP DE SETMANA:
  • Tancats establiments i locals comercials de venda al detall, centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.
  • Oberts establiments de venda de productes essencials. Les activitats permeses es poden localitzar en l’Annex 2 d’aquesta resolució, en les que s’inclouen les llibreries.

ESTUDIS OBLIGATORIS I POSTOBLIGATORIS

 • Universitats: la docència teòrica en format virtual, excepte el primer curs que es reprendrà parcialment de forma presencial.
 • Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció activitat presencial.
 • ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena.

*NOVETAT: Es permet realitzar desplaçament fora de la comarca amb pernoctació quan es pugui garantir l’estanquitat dels grup bombolla escolars (pex. colònies o excursions).

EXTRAESCOLARS

 • Permeses:
  • Estan permeses les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i amb els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva.
  • Es permet l’obertura de centres de formació d’adults, escoles oficials d’idiomes i escoles de música i dansa regulades en el Decret 179/1993 de 27 de juliol.
  • Es permeten les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l’horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu (cal tenir en compte les restriccions que afecten als equipaments esportius).

Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

Oberts: horari màxim entre les 06:00h i les 22:00h.

 • Museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.
 • Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones (ampliable a 1.000 persones en aire lliure o espais ventilats).
 • Les gales, entregues de premis i festivals que es puguin posposar, restaran suspesos.
 • EN ESPAIS TANCATS:
  • Obert: Es permet l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats.
   • Amb cita prèvia i control d’accés obligatori
   • Aforament del 30%
   • Ventilació obligatòria, ja sigui natural o amb sistemes de ventilació
   • Vestidors tancats (excepte per a la piscina)
   • Ús obligatori de mascareta
   • NOVETATSi NO es pot garantir la correcta ventilació, les activitats en grup queden limitades a un màxim de 6 persones (inclosa la persona professora o monitora).
 • A L’AIRE LLIURE:
  • Obert: Equipaments esportius a l’aire lliure:
   • Aforament del 50%
   • Control d’accés obligatori
   • Vestidors tancats (excepte per a la piscina)

Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).

Tancats: espais infantils lúdics interiors, parcs i fires d’atraccions, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

Es limita al 30% l’aforament en actes religioses i cerimònies civils, amb un màxim de 500 persones (ampliable a 1.000 persones en aire lliure o espais ventilats).

Actualitzat el 27/02/2021, segons resolució del DOGC.