RESTRICCIONS COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA

AJUDES ECONÒMIQUES COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA

LIMITACIÓ DE REUNIÓ DE PERSONES

 • Es limita a un màxim de 6 persones, i que no superin les dues bombolles de convivència.

MOBILITAT

 • Entrada i sortida de la comarca: queda limitada l’entrada i sortida de la comarca sense motiu justificat durant tota la setmana.
 • Entrada i sortida de Catalunya: restringida l’entrada i sortida de Catalunya sense motiu justificat. La mobilitat entre l’Alt Urgell i el Principat d’Andorra està permesa per a les persones residents en ambdós territoris.

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular per la via pública entre les 22:00 h i les 06:00 h, excepte causes justificades.

En cas de desplaçament laboral en horari amb limitacions, recomanem a les empreses donar un certificat que acrediti el desplaçament dels treballadors (a banda del certificat d’autoresponsabilitat).

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 • Aforament:
  • Terrasses: Obertes amb el 100% d’aforament.
  • Interiors: Oberts amb el 30% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada.
 • Obligatòria distància mínima de 2 metres entre cadires de diferents taules.
 • Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla.
 • La distància entre comensals de la mateixa taula ha de ser d’1 metre, excepte per a persones que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.
 • Horaris:
  • De 07:30h a 17:00h amb obertura normal.
  • El servei de recollida en el local es pot realitzar entre les 06:00h i les 22:00h.
  • El servei de domicili es pot realitzar entre les 06:00h i les 23:00h.
 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 • EN CENTRES COMERCIALS, CASINOS, BINGOS i SALES DE JOC: Establiments de restauració situats en centres comercials i recintes comercials restaran tancats.

COMERÇOS, ESTABLIMENTS i CENTRES COMERCIALS

 • Oberts establiments i locals comercials de venda al detall i centres comercials, galeries comercials i recintes comercials
 • Aforament màxim del 30% (no afecta a establiments de venda d’alimentació, beguda, productes de primera necessitat, veterinaris, concessionaris de vehicles, perruqueries, centres d’estètica i centres de jardineria, entre altres).
 • Els establiments de més de 800 metres quadrats, hauran de reduïr la superfície als esmentats 800m2 i complir la limitació d’aforament.
 • En tots els casos, horari d’obertura màxim: de 06:00h a 21:00h, durant tota la setmana.
 • Tancats els bars i restaurants situats en centres comercials.

ESTUDIS OBLIGATORIS I POSTOBLIGATORIS

 • Universitats: es permet la docència teòrica en format presencial, fins a un màxim del 30%.
 • Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció activitat presencial.
 • ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena.

*Es permet realitzar desplaçament fora de la comarca amb pernoctació quan es pugui garantir l’estanquitat dels grup bombolla escolars (pex. colònies o excursions).

EXTRAESCOLARS

 • Permeses:
  • Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar amb fins a un màxim de 6 alumnes* per aula en les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional.
  • * Els centres que organitzen activitats escolars mantenint els grups estables escolars o part d’aquests, poden realitzar activitats amb més de 6 alumnes per aula.
  • Es permeten les competicions federatives a partir dels 16 anys. A excepció de les d’àmbit estatal i internacional (de futbol i bàsquet) de caràcter professional, la resta de competicions permeses es podran desenvolupar amb públic, limitant l’aforament al 50% en instal·lacions i equipaments a l’aire lliure i al 30% en tancats.

Suspesos: congressos, convencions, fires, festes majors i tota activitat assimilable.

Oberts: horari màxim entre les 06:00h i les 22:00h.

 • Museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament (es permet desenvolupar actes amb assistència de públic).
 • Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones (ampliable a 1.000 persones en aire lliure o espais ventilats).
 • Es permeten les gales, entregues de premis i festivals.
 • Es poden reprendre les activitats de cultura popular i tradicional a l’aire lliure en un espai perimetrat i estàtic o en espais tancats, amb ventilació, control d’accessos i limitació d’aforament.
 • EN ESPAIS TANCATS:
  • Obert: Es permet l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats.
   • Amb cita prèvia i control d’accés obligatori
   • Aforament del 30% (piscines 50%)
   • Ventilació obligatòria, ja sigui natural o amb sistemes de ventilació
   • Vestidors oberts (amb ventilació) per a usuaris que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu
   • Ús obligatori de mascareta
   • Si NO es pot garantir la correcta ventilació, les activitats en grup queden limitades a un màxim de 6 persones (inclosa la persona professora o monitora).
 • A L’AIRE LLIURE:
  • Obert: Equipaments esportius a l’aire lliure:
   • Aforament del 50%
   • Control d’accés obligatori
   • Vestidors oberts (amb ventilació) per a usuaris que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu
 • COMPETICIONS ESPORTIVES:
  • Es poden jugar les competicions federades per als menors de 16 anys.
  • A excepció de les d’àmbit estatal i internacional (de futbol i bàsquet) de caràcter professional, la resta de competicions permeses es podran desenvolupar amb públic, limitant l’aforament a 1.000 persones a l’aire lliure o a 500 persones en recintes tancats (ampliable a 1.000 persones en cas de garantir la ventil·lació reforçada).
 • Oberts:
  • Parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
  • Bingos, casinos i sales de joc, amb un aforament del 30% i un màxim de 100 persones, que podrà ampliar-se fins a 250 persones si es compleixen les mesures reforçades de ventilació i qualitat de l’aire (excepte els bars situats en aquests espais, que hauran de romandre tancats).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, parcs i fires d’atraccions i festes majors. Addicionalment es prohibeix l’obertura d’espais de llits elàstics, jocs d’escape rooms i similars.

Es limita al 30% l’aforament en actes religioses i cerimònies civils, amb un màxim de 500 persones (ampliable a 1.000 persones en aire lliure o espais ventilats).

Actualitzat el 19/04/2021. Mesures previstes fins el 26/04/2021, segons publicació del DOGC.

Declaració de la Renda en un Clic.
La teva Renda ÀGIL, FÀFIL I RÀPIDA